Consumptief krediet

De execution only financiering. Voor iedereen die al precies weet wat hij wil. Speciaal voor iedereen die exact op de hoogte is van consumptief krediet en zijn eigen financiele situatie en geen advies nodig heeft is er nu de execution only financiering.

U kiest geheel zelfstandig voor het product aflopend krediet (huurkoop) waarvan u vindt dat dit product het beste bij u past. Burwinkel Finance informeert u uitsluitend over de verschillende producten die in de markt bestaan maar adviseert niet. De uiteindelijke keuze is geheel aan u. (Zie button Dienstenwijzer).

  • Bespaar afsluitkosten
  • Eenvoudig zelf te regelen
  • Geheel vrijblijvend

Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm waarbij de hoogte van het krediet wordt bepaald door de aanschafprijs van het object (auto). U betaalt een vast bedrag aan rente en aflossing over een vooraf afgesproken looptijd. De lening wordt afgestemd op de gebruiksduur van de het object. Het gebruik van een slottermijn is mogelijk, waardoor u als klant profiteert van een lagere maandtermijn. De slottermijn vervalt gelijk met het laatste termijnbedrag .
Gedurende de looptijd van het contract bent u economisch eigenaar van de auto. Dat betekent dat u zelf zorg draagt voor onderhoud , verzekering en wegenbelasting. U wordt automatisch juridisch eigenaar van de auto als u het gehele krediet heeft afgelost.

Indien u het krediet voor de einddatum wenst af te lossen kunnen er kosten in rekening worden gebracht . De kosten zijn 1% van het vervroegde ingeloste kredietbedrag indien de lening nog langer dan een jaar uitstaat en 0,5% indien de lening nog korter dan een jaar loopt.
Debetrente en jaarlijks kostenpercentage zijn afhankelijk van de looptijd en hoogte van het kredietbedrag en staan vast gedurende de totale looptijd.
Het krediet moet op 75 jarige leeftijd zijn afgelost.

Bureau Krediet Registratie
Uw financieringsaanvraag wordt door de financieringsmaatschappij (kredietaanbieder) getoetst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (http://www.bkr.nl). Het doel van het BKR is onder meer het voorkomen van overcreditering van kredietnemers, alsmede het beperken van risico’s van kredietgevers. Het BKR registreert gegevens van personen die een financiering zijn aangegaan. Deelnemers van het BKR zijn verplicht iedere kredietaanvraag te toetsen, alsmede de afgesloten overeenkomst en eventuele achterstanden te melden bij het BKR.