Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening:

Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Registratie AFM

Burwinkel Finance is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12017103.

Aard van dienstverlening

Burwinkel Finance heeft een vergunning te bemiddelen in consumptief krediet.

Burwinkel Finance adviseert niet!

De Financieringsmaatschappij (aanbieder) zal de nodige informatie vragen over uw persoonlijke situatie en financiële aangelegenheden. Wij rekenen daarbij op uw begrip en medewerking. U mag van ons de informatie verwachten, maar wij adviseren u niet.

U bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of een autofinanciering voldoet aan uw wensen en eisen. Wij zullen u, in samenwerking met de aanbieder van het financiële product, tijdig in het bezit stellen van alle informatie om een afgewogen beslissing te kunnen nemen.

Bemiddelingsvrij

Ons kantoor is bemiddelingsvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om te kiezen voor financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

Burwinkel Finance is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een stemrecht in onze onderneming.

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden vergoed door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Onze kosten (provisie) zijn verrekend in de rente die de specifieke aanbieder u in rekening brengt. U ontvangt van ons geen factuur of declaratie.

Als u een klacht heeft

Wij van Burwinkel Finance behartigen uw belangen op het gebied van financiële dienstverlening zo goed mogelijk. Mocht u desondanks een klacht hebben dan kunt u die schriftelijk melden t.a.v. de directie van Burwinkel Finance. U ons adres aanhouden voor het verzenden van uw klacht. Wij zullen uw klacht schriftelijk bevestigen en binnen 14 dagen na bevestiging een schriftelijke reactie geven.

Indien wij samen niet tot een oplossing kunnen komen kunt u zich wenden tot de Stichting Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Koningin Julianaplein 10 , 2595AA  Den Haag. Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Zie hiervoor www.kifid.nl . Uiteraard kunt u zich ook tot de burgerlijke rechter.